Home

 

За нас


  "ИК - Електроника"


Проверрете атестата
 

 

[Under Construction]

 

 

 

Фирмата е създадена през 2000 г. с предмет на дейност:

bulletКонструиране, изработване, монтаж и технология на:
bullet     електронни изделия,
bullet         корабна електроника и електротехника,
bullet             машини, съоръжения, апарати и автомати за заваряване по заявка на физически и юридически лица
bulletПроектиране и програмиране с промишлени контролери за нуждите на корабостроенето, кораборемонта и промишлеността
bulletИзработване, експериментиране, внедряване, поддържане и ремонт на посочените номенклатури
bulletИнсталиране на софтуер, експериментиране и внедряване на изпълнителни устройства и компютри
bulletКонсултантски услуги по:
bullet   автоматизация и електронизация на технологични процеси,
bullet        проектиране на нови мощности,
bullet            софтуер и съвременни технологии по заваряване

 

 

Телефони:
 
        052-643420

GSM:  088 5851907

 
 
 

                  

 

 

 

Изпратете писмо на dokov@engineer.bg с въпроси, или предложения за този сайт.
Последни изменения:Януари 29 2012 г.