Home

 


  "ИК - Електроника"


Проверрете атестата
 

 

[Under Construction]

 

 

IV.Технология на защитните покрития

 

1.      След завършване на ремонта на всеки електродвигател трябва да бъдат възстановени защитните покрития. За постоянни покрития се използуват пентафталови алкидемайлови лакове или нитроцелулозни емайллаакове с подходящи цветове. Защитните покрития се нанасят в закрити помещения при температура на въздуха не по-ниска от 12 °С. Не се допуска нанасяне на покритията на открито. Нанасянето на лакопокрития с пулверизатор трябва да става в помещения с аспирационна уредба. Преди започване на работа по нанасяне на защитните покрития ел. двигателите трябва да са престояли в помещението поне 12 часа за да се темперират и да се отстрани образуваната повърхностна влага. Отстраняването на влагата чрез избърсване не е сигурно и след покриването на повърхнините е възможно отслояване и напукване на лакопокритието. Табелките се предпазват от боядисване със смазка или се облепят с хартия. Пластмасови детайли не се боядисват. Тоководещите части – клеми, заземителни повърхности – трябва да се предпазват от полепване на лак и да бъдат метално чисти, без окислявания. Вътрешните повърхнини на двигателите трябва да бъдат поне грундирани.

2.      Почистване и обезмасляване – извършва се не по-рано от един час преди изпълнението на следващите операции. Всички повърхнини, подлежащи на трайно лакопокриване, трябва да се обезмаслят след почистването с напоени в минерален терпентин, конци или парцали, като се вземат предвид всички пожаробезопасни мерки. При почистването и обезмасляването, особено след няколкократно възстановяване на защитните покрития, трябва да се отстранят дебелите натрупвания на лак. Наличието на такива натрупвания води до влошаване на топлоотдаването от вътрешността на двигателя.

3.      Грундиране – подлагат се всички повърхнини, които са получили метален блясък или от които е паднало всякакво покритие от предишни боядисвания. Грундирането се извършва глифталов грунд, разреждащ се с минерален терпентин до определен вискозитет в зависимост от начина на нанасянето му. Грундираните повърхности се изсушават въздушно при температура около 20 °С в продължение на 24 часа.

4.      Попълване на шупли и изглаждане на грапавини – от заварки или други подобни действия за подобряване на външния вид на двигателя и да не се създават условия за задържане на влага и замърсявания се попълват и заглаждат със смес от 70% от мляна креда /винервайс / и 30% нитроцелулозен емайллак. Попълването на шуплите се извършва с мека шпакла. Сушенето става при температура около 20 °С на въздух в течение на 2 часа.

5.      Боядисване – основното лакопокритие се нанася равномерно в тънък слой с четка или пулверизатор. Изсушаването на боядисаните повърхнини се извършва въздушно при температура около 20 °С в продължение на :

·         10-12 часа -за пентафталов алкидемайл и

·         около 30 минути за нитроцелулозен емайллак.

Не се допуска използуването на подгрят въздух под налягане за обдухване на боядисаните повърхнини за да се ускори изсушаването им. В такива случаи се получават набръчквания на лаковия слой, натрупвания и понякога напуквания.


НАЗАД

 

Изпратете писмо на dokov@engineer.bg с въпроси, или предложения за този сайт.
Последни изменения:Януари 29 2012 г.