Home

 


  "ИК - Електроника"


Проверрете атестата
 

 

[Under Construction]

 

Проектантска и контрукторска дейност

1.Проектиране, изработване, монтаж. 

2.Гаранционно и извън гаранционно поддържане на системи за управление по зададен алгоритъм

3.Управление реализирано на:

bullet

програмируеми контролери SIMATIC на Siemens AG,

bullet

PIC-микроконтролери на Microchip,

bullet

на интегрални,

bullet

или на релейно- контакторни схеми

 

 

Изпратете писмо на dokov@engineer.bg с въпроси, или предложения за този сайт.
Последни изменения:Януари 29 2012 г.