Home

 

Електрофилтри


  "ИК - Електроника"


Проверрете атестата
 

 

[Under Construction]

Стенд стръскване
Стенд поле

 

 

I. Информационно осигуряване и архивиране:

Събира, анализира и представя информация за работата на ЕФ в табличен/графичен

вид за дълъг период от време по:

- натоварване на агрегатите по ток и напрежение

- температура на изправителните устройства

- състояние и откази на системите за стръскване

- емисиите от прах след ЕФ

- настъпилите аварии по съоръженията на ЕФ

- други данни

II. Дистанционно управление на електрофилтрите:

- включване и изключване на ЕФ

- управление натоварването на изправителните устройства

- управление на системите за стръскване

- идентификация на отказите на отделните системи на ЕФ

- интегриране със заводските системи за управление

III. Автоматично управление в зависимост от изходящите газове

Осъществява непрекъснат мониторинг, контрол и диагностика на ЕФ. Архивира

работата и извършваните манипулации, контролира обхода на съоръженията.

 

Системата е отворена и позволява разширение или отпадане на функции по желание на Инвеститора.

 

!!!!ЗАБЕЛЕЖКА: По желание на Инвеститора: Информационно управляващи микропроцесорни системи за различни технологични процеси.

 

               

 

              

 

              

 

СИЛВЕР и Ко ООД

Варна 052 605 152;

GSM: +359887490508

E-mail: office@silver-varna.com

 

ИК-Електроника ЕТ

Варна 052 643 420;

GSM: +359885851907

E-mail: office@ikelktronika.com

 

 

 

Изпратете писмо на dokov@engineer.bg с въпроси, или предложения за този сайт.
Последни изменения:Януари 29 2012 г.