Home Up

ремонт на двигатели


  "ИК - Електроника"

 

[Under Construction]

Технологична схема
Импрегнирене
Контролни изпитания
Защитни покрития
СушенеТехнология за ремонт на ел. двигатели и генератори

 

I.Технологична последователност на разглобяването и сглобяването

Разглобяване

 

1.      При разглобяване всички детайли се маркират по подходящ начин, за да не се разменят, или завъртат при сглобяването им.

2.      Снемането на ремъчната шайба, или съединителя се извършва със скоба, като натягащия винт се опира с конусния си край в центровия отвор на вала и се следи за строгата му съосност с вала. При големи двигатели ваденето се извършва с хидравличен крик и специална скоба. Когато мястото на съединението е силно кородирало, препоръчва се няколко часа преди изваждането шайбата, или съединителя то да бъде промаслено с тънко масло, или нафта.

3.      При необходимост изводната кутия се разглобява, освобождават се изводите и се маркират в съответствие с маркировката на клемната кутия. Самите изводи се вкарват във вътрешността на двигателя, за да не се повредят от случайни удари.

4.      Вентилаторният кожух се освобождава от двигателя и се снема.

5.      Освобождават се лагерните капачки от притягащите ги болтове и се снемат външните лагерни капачки.

6.      Лагерните щитове се освобождават от сглобката им с тялото- първо щитът от страната на работния край на вала. Освобождаването става със скоба, или с почукване върху издадените части посредством медна подложка. Освободеният лагерен щит се снема от лагера по същия начин. Когато лагерът е ролков, едната му част остава върху вала, а другата се снема с лагерния щит. Когато лагерът е съчмен трябва да остане върху вала. В противен случай сглобката е нарушена.

7.      Преди изваждане на ротора от статора върху долната вътрешна част на челните съединения се поставя подложка от картон, за да ги предпази от нараняване. Препоръчва се роторът да се изважда в посока, обратна на работния край на вала, за да може той да служи за удобно захващане с помощната тръба. Изваждането на по- тежките ротори трябва да става с приспособление, или въже и подемно съоръжение.

8.      Лагерите се снемат от вала посредством специална, или универсална скоба. Гривните, или частта на ролковите лагери, останала в лагерния щит се свалят с избиване посредством тръба, или специална втулка.

9.      Всички възли и детайли, които няма да се ремонтират се почистват добре от замърсявания и полепнал прах. Намотките се почистват със сгъстен въздух, като се използва неметален накрайник. След грубото почистване с трансформаторно масло, или нафта се промиват лагерите, а намотките със спирт.

10.  Когато двигателят /генераторът/ е с навит ротор и се налага снемането на контактните пръстени /ринги/, първоначално се разкачват връзките с намотката, бележат се местата им и след това се свалят със скоба.

 

Сглобяване- Провежда се предварително по възли, след което започва общото сглобяване.

1.      Лагерите се монтират предварително на вала, а при ролковите- външната част се монтира в лагерното гнездо на щита. Преди монтирането им върху вала, лагерите се подгряват до 70 – 75 °С в специална вана с масло, след което с леки почуквания се довеждат до определеното положение.

2.      Повърхностите за сглобяване на лагерните щитове и тялото трябва да са добре почистени и да няма подбитости по тях. Новомонтираните лагери се охлаждат по естествен път до околната температура, след което роторът се вкарва в статора със същите приспособления както при ваденето. Лагерните щитове се поставят върху лагерите, без още да са заели нормалното си положение и се ориентират в съответствие с предварителната маркировка. При напълно затворени двигатели се препоръчва вътрешните лагерни капачки да се ориентират по лагерните щитове, като в единия от резбовите отвори се навие шпилка, която излиза през отвора на щита. Лагерните щитове се набиват върху лагерите с леки почуквания върху лагерното гнездо, без то да се наранява и подбива. След допиране на сглобъчните повърхнини на тялото и щита ударите се пренасят по външната периферия на щита. След като двата щита са заели нормалните си положения се прави опит  за превъртане ротора на ръка. При правилен монтаж превъртането е сравнително леко. Затягат се окончателно прикрепващите болтове.

3.      Лагерите се запълват със съответното количество смазка и се поставят външните капачки. Те се притягат с болтове, като първоначално се придърпват чрез ориентиращата шпилка.

4.      Сглобява се вентилатора и вентилаторния кожух.

5.      Свързват се изводите с клемното табло в съответствие с предварителната маркировка.

6.      Напълно сглобеният двигател се подлага на изпитания, за сравняване на техническите му характеристики с тези преди ремонта.

7.      След изпитанията двигателят се боядисва, за да се възстанови нарушената при ремонта антикорозийна защита.


НАЗАД


 

 

 
Последни изменения: Юли 15, 2002