Home Up

Импрегнирене


  "ИК - Електроника"

 

[Under Construction]

 

II.Технологичен процес на импрегниране

 

Извършва се без да е пренавиван двигателя в случаите на доказано нарушаване на лаковата изолация на намотките, или ремонт в участъка на изводите от бандажа.

 Пример: след измиване с гамлен изолацията е безкрайност, а след изсушаване с въздух- пада до няколко стотин ома. Прилага се еднократно импрегниране.

Основните параметри за един цикъл са :

Операции

Параметри

Мярка

Режим

Предварително сушене

Температура

Продължителност

°С

часа

80

2

Импрегниране

Продължителност

min

10

Изцеждане

Продължителност

min

15

Изпичане на лака

Температура

Продължителност

°С

часа

140–150

8 - 10

 

1.      Предварителното сушене се извършва в сушилната пещ, като не се препоръчва сушене едновременно на различни детайли. Това е съкратен метод и критерий за продължителността на сушенето се явява изолацията на намотката. В началото на сушенето изолацията намалява вследствие на изпаряването на влагата, след което се повишава до определена неизменна стойност. Сушенето се счита за завършено, когато в продължение на няколко часа съпротивлението не се променя- следи се в нормалния вариант на сушене.

2.      Импрегнирането се извършва във вана за импрегниране чрез потапяне при температура на лака 18- 20 °С. Допуска се при много големи статорни, или роторни пакети импрегнирането да се извършва чрез поливане, като се осигури добро проникване на лака в намотките. При импрегниране чрез потапяне изводите трябва да се пазят от проникване на лака в изолацията им.

3.      Продължителността на импрегниране може да се промени след прекратяване на излизането на мехурчета от потопеното тяло.

4.      Продължителността на изцеждането не се препоръчва да се увеличава.

5.      След изцеждането всички повърхности на пакетите, които влизат в сглобка с други детайли /анзатци, лагерни шийки и др./, както и вътрешната повърхност на статорните пакети и външната повърхност на роторите трябва да се избършат с конци, напоени в минерален терпентин. Операцията се извършва на работните маси, които са покрити с ламарина и са с наклонена повърхност, за да се събира протеклия лак в определено място.

6.      Процеса на импрегниране се контролира, като непосредствено след завършването му се проверява изолационното съпротивление на намотките към корпус и между фазите. Измерването се извършва в загрято състояние на намотките /120- 140 °С/ с мегаомметър за напрежение 500V и не трябва да бъде по- малко от 1 MW. В противен случай изпичането продължава.


НАЗАД

 

 

 
Последни изменения: Юли 15, 2002