Home

 

КАФЕЗНА НАМОТКА


  "ИК - Електроника"


Проверрете атестата
 

 

[Under Construction]

 

 

         ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РЕМОНТ НА КАФЕЗНА НАМОТКА

Изготвяне на роторни пръчки

Роторните пръчки се изработват от материала на оригиналните пръчки, който е разчетен за съответното токово натоварване! Допускат се следните материали: алуминий, мед или месинг. Сечението на пръчките е по- малко от сечението на каналите. Хлабината между пръчките и каналите е 0,2- 0,4 мм. Дължината на пръчките се избира така, че те да се подават 2-3 мм. навън от челната повърхност на гривните /пръстените/.

Отрязването на пръчките става от листов материал с комбиниран нож, или щанца. След отрязването пръчките се изправят ръчно върху метална плоча с помощта на дървена планка и чук. Краищата на пръчките се почистват на разстояние 30- 40 мм. Набиването им в роторния пакет става с дървен чук, след като предварително каналите са били проверени и изправени.

Пръчките се полагат в каналите без изолация.

 

Изготвяне на гривни

Гривните /пръстените, които съединяват накъсо пръчките/ се огъват от алуминиеви, медни или месингови шини, в зависимост от материала  на роторните пръчки. При изработката на нови гривни от медни шини заварката им може да се извърши с мед чрез разтапяне на метала с газова горелка. Използва се флюс в състав:

·        боракс 50%

·        борна киселина 50%

Гривните се разпробиват точно по шаблона на роторните канали, като се спазва размера на оригиналните отвори  Тази конструкция е трудоемка и не е технологична. Свързана е и с допълнителни трудности при монтажа на пръчките в отворите

Допуска се при намотките с правоъгълно сечение на пръчките по външната периферия на пръстените да се прорежат с щанца или фреза правоъгълни прорези, в които лягат пръчките на намотката. / фиг.1/

 

Ремонт на кафезна намотка

Ремонтът се свежда до отстраняване на влошени контакти между пръчките и накъсо съединяващите гривни, до възстановяване на прекъснати пръчки, пукнати кафези и др.

1.Скъсани пръчки в канала при заварен ротор трябва да се извадят от пакета и да се заменят с нови. Заваряване на отделните части на скъсаните пръчки в канала не се препоръчва. Заварката на пръчките към накъсо съединяващите гривни се извършва с медно- фосфорен припой ПМФ-7 по следния начин:

1.     почистват се краищата на пръчките и се вкарват в отворите на гривните на разстояние 2-3 мм. от челната повърхност на гривната

2.     посипва се върху мястото на заваряване флюс със следния състав:

a.      борен анхидрид 35%

b.     безводен калиев флуорит 42%

c.     калиев флуороборат 23%

3.     подгрява се гривната около пръчката и с добавяне на припой се запълва разстоянието между пръчката и гривната, докато припоят прокапе от обратната страна на гривната / фиг.2/

4.     заварката се извършва с газова горелка

Заб.: Ако се заваряват всички пръчки, заварката се извършва последователно на срещуположни пръчки, за да се намалят деформациите в клетката.

5.     след заварката клетката трябва да се почисти от пръски чрез изчукване, или зачистване със секач

2.Пукнатини в гривните се заваряват също с припой ПМФ-7.

 

Балансиране на ротора

След завършване на цялостния ремонт е необходимо да се отстрани неуравновесеността на ротора чрез балансиране. То бива статично и динамично.

Статичното се използва при ротори с честота на въртене до 750 об./мин. и е неприложимо в нашия случай.

Динамичното балансиране се извършва на балансир машини. Такива има във Варненска корабостроителница, Кораборемонтен завод

Балансиращите тежести при ротори с меден кафез се поставят на вентилаторния венец с болтове.

 

 

Изпратете писмо на dokov@engineer.bg с въпроси, или предложения за този сайт.
Последни изменения:Януари 29 2012 г.