Home

 

Каталог


  "ИК - Електроника"


Проверрете атестата
 

 

[Under Construction]

 

Процесорни модули стандартен тип

FBE-20MA-
Модул,12 DC24V входа, 8 изхода, 2 of 4KHz брояча, 1 сериен порт (HCMOS)

FBE-28MA-
Модул,16 DC24V входа, 12 изхода, 2 of 4KHz брояча, 1 сериен порт (HCMOS)

FBE-40MA-
Модул,24 DC24V входа, 16 изхода, 2 of 4KHz брояча, 1 сериен порт (HCMOS)

Процесорни модули с разширение

FBE-20MC-
Модул, 12 DC24v входа 8 изхода, 8 брояча (max. 10KHz), 1 of 20KHz импулсен изход, 3 серийни порта (HCMOS, RS-232, RS-485)

FBE-28MC-
Модул,16 DC24V входа, 12 изхода, 8 брояча (max. 10KHz), 2 of 20KHz импулсен изход, 3 серийни порта (HCMOS, RS-232, RS-485)

FBE-40MC-
Модул,24 DC24V входа, 16 изхода, 8 брояча (max. 10KHz), 4 of 20KHz импулсен изход, 3 серийни порта (HCMOS, RS-232ё, RS-485)

Процесорни модули със сервоуправление

FBN-19MC-
Модул,3 DC5V входа (for 1 of 512KHz брояча), 8 DC24V входа, 2 Line driver изхода
(от 1 до 512KHz ), 6 транзисторни изхода, 3 серийни порта (5V-CMOS, RS-232, RS-485)

FBN-26MC-
Модул,6 DC5V входа (for 2 of 512KHz брояча), 8 DC24V входа, 4 Line driver изхода
(от 2 до 512KHz ), 8 транзисторни изхода, 3 серийни порта (5V-CMOS, RS-232, RS-485)

FBN-36MC-
Модул,12 DC5V входа (for 4 of 512KHz брояча), 8 DC24V входа, 8 Line driver изхода
(от 4 до 512KHz ), 8 транзисторни изхода, 3 серийни порта (5V-CMOS, RS-232, RS-485)

Модули с разширение
 
FBE-28EAP-
Модул , 16 DC24V входа, 12 изхода, вграден захранващ източник

FBE-40EAP-
Модул , 24 DC24V входа, 16 изхода, вграден захранващ източник

FB-28EA
Модул , 16 DC24V входа, 12 изхода

FB-40EA
Модул , 24 DC24V входа, 16 изхода

FB-32EX
Модул , 32 DC24V входа

FB-8EA
Модул в корпусе , 4 DC24V входа, 4 изхода

FB-8EX
Модул в корпусе , 8 DC24V входа

FB-8EY
Модул в корпусе , 8 изхода

FB-48EAT
Модул , 24 DC24V входа, 24 транзистор изхода (ток не по- голям от 0.1A), Без индикация

FB-48EX
Модул , 48 DC24V входа, Без индикация

FB-48EYT
Модул , 48 транзисторни изхода (ток не по- голям от 0.1A), Без индикация

FB-7SG-1
Индикаторен модул 7 сегментен индикатор (8 символа)

FB-7SG-2
Индикаторен модул 7 сегментен индикатор, (16 символа)

FB-6AD
Модул в корпус , 6 аналогови входа, 12-bit Pазрешение :-10V/-5V~0V~+10V/+5V, -20mA/-10mA~0mA~+20mA/+10mA

FB-2DA
Модул в корпус , 2 аналогови изхода, 12-bit Pазрешение : -10V/-5V~0V~+10V/+5V, -6V/-3V~+2V/+1V~+10V/+5V,-20mA/-10mA~0mA~+20mA/+10mA,-12mA/-6mA~+4mA/+2mA~+20mA/+10mA

FB-2AJ(K)4
Модул в корпус , 12 bits 2 аналогови изхода- напрежеие / ток, 4 входа J(K) термодвойка

FB-2AH(T)4
Модул в корпус , 12 bits 2 аналогови изхода напряжеие / ток

, PT-100(PT-1000) RTD 4 входа

FB-4AJ(K)12
Модул , 12 bits 4 аналогови входа напрежение / ток , J(K) Вход термодвойки 12 points

FB-4AJ(K)18
Модул , 12 bits 4 аналогови входа напрежение / ток , J(K) Thermocouple input18 points

FB-4AJ(K)24
Модул , 12 bits 4 аналогови входа напрежение / ток , J(K) Вход термодвойки 24 points

FB-EPOW-
Захранващ блок за модулни разширения, два източника 24VDC/400mA

Програмиращи устройства


FP-07A
Ръчен програматор

FP-07B
Ръчен програматор и програматор на EPROM/ EEPROM с RS-232 интрфейс

PROLADDER-DOS
DOS версия за програмиране PROLADDER

PROLADDER-WIN
WINDOWS версия за програмиране PROLADDER

Комуникационни преобразователи и интерфейс

FB-DTBR
Разветвител на серийни портове на 4 независимых гнезда, преобразовател port0(HCMOS) в RS-232

FB-DTBR-E
Конвертор Ethernet в сериен порт

FB-485
Преобразувател интерфейсен RS-232 в RS-485.

FB-485P0
Преобразувател интерфейсен port0(HCMOS) в RS-485.

FB-485P2
Преходник port2(RS-485) на 3х клемен куплунг

FB-232P0-9F-150
Преобразувател интерфейсен port0(HCMOS) в RS-232

изход на 9Pin D-sub female connector, кабел 150cm .

FB-232P0-25F-150
Преобразувател интерфейсен port0(HCMOS) to RS-232

изход на 25Pin D-sub female connector, кабел 150cm.

FB-MOSP0-MD-150
Преобразовател интерфейсен port0(HCMOS) за FB-07

изход Mini-DIN connector, кабел 150cm .

FB-232P1-9M-30
кабел 9Pin D-sub male socket, in 30cm length.

FB-232P1-9F-150
кабел 9Pin D-sub female socket, in 150cm length.

FB-232P1-25F-150
кабел 25Pin D-sub female socket, in 150cm length.

Съеденителни кабелиHD30-22AWG-200
30 Pin/22 AWG header I/O line, in 200cm length (for FB-48EA/EX/EY)
Симулационни входове
 


FB-28SW

Симулационни входове (превключватели) на 20 или на 28 сигнала

FB-40SW

Симулационни входове (превключватели) на 40 сигнала

7 сегментни индикаторни панели


DB.56 (DB.56LED)
.56' x 8 7-сегментен индикаторен панел (extra LED on main board)

DB.8 (DB.8LED)
.8' x 8 7- сегментен индикаторен панел (extra LED on main board)

DB2.3 (DB2.3LED)
2.3' x 8 7- сегментен индикаторен панел (extra LED on main board)

DB4.0 (DB4.0LED)
4.0' x 8 7- сегментен индикаторен панел (extra LED on main board)
Забележки:Blank-Relay output, T-Transistor output. S-SSR output
ex.FBE-20MCT


Blank-Sink (NPN), J-Source (PNP)
ex.FBE-20MCTJ


RTC (real time clock), for option
ex.FBE-20MCTJR


Blank-100~240VAC Power, D-DC24V Power
ex.FBE-20MCTJR-D

 

 

Изпратете писмо на dokov@engineer.bg с въпроси, или предложения за този сайт.
Последни изменения:Януари 29 2012 г.