Home

 

Стенд стръскване


  "ИК - Електроника"


Проверрете атестата
 

 

[Under Construction]

 


 

 
Още в първото изречение искам дебело да подчертая и ясно да заявя, че стендът не може, а и няма за цел да конкурира или подменя системата за стръскване и почистване на електродите от пълната разработка за управлението на електрофилтри. Тук не е включен и алгоритъмът на т. нар. „лекуване”, което повишава ефективността на стръскването в пъти!
Идеята каква е? С внедряване на новото управление на полетата, следва да се промени и схемата на стръскване на електродите. Ако не сте я променили, или сте недоволни от ефекта на промяната в стръскването, ние Ви предоставяме вариант на наша разработка, която има за цел повече да демонстрира възможностите на стръскването за намаляване на праховите емисии от, колкото да се ползва самостоятелно. Стендът е изграден на база на същия контролер S7-200, който се използва и за управление на полетата. Визуализацията и управлението се качват на лаптоп. За целта е необходим само рънтайм на WinCCflexible. Управлението е дублирано и от панел на силовото табло, така че дори може да се управлява и без лаптоп.
                                                                                                                                                         
 
 
 
На един екран на лаптоп са събрани всички основни настройки и данни за стръсване на електродите на електрофилтъра. От този екран се добива пълен контрол върху процеса на стръскване:
1.      Виждат се в цифров вид стойностите на всички времена и интервали за стръскване на всяко поле. Могат във всеки момент да се променят от оператора
2.      Всяко поле може да се извежда самостоятелно в ремонтен режим, независимо дали управлението на стръскване е в ръчен или автоматичен режим. След излизане от ремонтен режим полето автоматично се включва в цикъла на стръскване на цялата система, разбира се, ако за системата е избран режим на работа - автоматичен
3.      В ръчен режим може всяко поле по всяко време да се спира и пуска от оператора и то ще запази това си състояние неограничено дълго време
4.      При превключване в автоматичен режим спира стръскването на всички, работили до момента полета и започва работа по заданието за автоматичен режим.
5.      На тренд се вижда работата на всички полета и в реално време се тества алгоритъмът на стръскване, разписан от оператора.
6.      На технологична схема се виждат точно кои полета се стръскват в момента
 
С наблюдението и архива, който би могъл да се получи се създава история за работата на ЕФ при различните режими на стръскване. Това ще даде възможност в стремежа към минимални прахови емисии в атмосферата да се намерят оптималните съотношения между режимите на работа на полетата и режима на стръскване в конкретните работни условия.
Стендът дава пълна информация за работата на системата за стръскване по време на наблюдение докато е включен лаптопа.

 

Изпратете писмо на dokov@engineer.bg с въпроси, или предложения за този сайт.
Последни изменения:Януари 29 2012 г.