Home

 

Стенд поле


  "ИК - Електроника"


Проверрете атестата
 

 

[Under Construction]

 

Понякога клиентите от съображение за икономии, или липса на средства се отказват от цялостната система за автоматизация, управление и контрол и си поръчват само шкафовете с управление на поле. С това не се нарушава, или влошава работата на полето, но операторът на системата губи връзка и няма цялостна представа за работата на полето. Когато се установи проблем, чисто технологично трябва да се работи с текстовия дисплей на съответното поле и чрез прелистване на много екрани да се добие обща представа за моментното състояние на полето. За наше удобство при пускане и настройка на полета, които не са обхванати от цялостна система за управление и контрол сме си направили стенд за поле, който се ползва в определен момент само за едно поле. Идеята каква е? Стендът се качва на лаптоп. За целта е необходим само рънтайм на WinCCflexible.
 
 
 
 
На един екран на лаптоп са събрани всички основни прибори и данни за полето. От този екран се добива пълен контрол над полето:
1.      Виждат се в цифров и аналогов вид стойностите на първичен и вторичен ток и на вторичното напрежение
2.      Вижда се праховата емисия в момента
3.      Наблюдава се броят на дъгите и искрите
4.      Състоянието на полето - пуснато, или спряно
5.      Виждат се излезлите аларми
6.      Наблюдава се непрекъснато графиката на основните параметри на работа на полето от момента на включване на стенда
7.      Екраните могат да се разпечатват и да се запазят в архив
 
С наблюдението и архива, който би могъл да се получи се създава история за работата на всяко поле. Обикновено този стенд се ползва в аварийни ситуации, или съмнения за такива и така по естествен начин се създава история с отказите и проблемите на всяко поле.
Този стенд не може да замени цялостната информационна система, но помага много на обслужващият и поддържащ персонал за установяване на проблеми и аварии и за тяхното документиране.
Стендът дава пълна информация за работата на поле в момента на наблюдение.

 

Изпратете писмо на dokov@engineer.bg с въпроси, или предложения за този сайт.
Последни изменения:Януари 29 2012 г.