Home Up

Технологична схема


  "ИК - Електроника"

 

[Under Construction]

 

Технологична схема на ремонтите

 

Кръгов технологичен процес се прилага при малки ремонтни цехове, или участъци. Той изисква кръгово разположение на работните места, при което ремонтирания двигател последователно обхожда всяко едно от тях и се експедира от същото място, откъдето е постъпил. Тази схема предполага малки площи и високо квалифициран персонал.

Добре е за всеки двигател постъпил за ремонт да се състави карта, в която е описано искането на клиента, както и състоянието на двигателя след предварителните ремонтни работи. След разглобяването се описват всички открити повреди в двигателя и се съгласуват с клиента /строитела/. След ремонта по тази карта се уточняват направените разходи на материали и труд.

Последователността на ремонтните работи е следната:

 

НАЗАД

 

 

 
Последни изменения: Юли 15, 2002