Home

 

Вентилация- плазма


  "ИК - Електроника"


Проверрете атестата
 

 

[Under Construction]

 

    Разработена е  Вентилационна система, работеща с машини за плазмено рязане. Първият образец, действащ в производствени условия е монтиран в  Кораборемонтен завод "МТГ- Делфин" ООД Варна.

    Идеята е: Вентилацията е секционирана и се отварят автоматично клапи в района на рязане. Допълнително устройство копира движението на машината и отваря необходимият брой клапи за ефективна вентилация. Скоростта е синхронизирана със скоростта на машината и обхваща целият диапазон, получаващ се при фигурно рязане с CNC управление.

    Машината за плазмено рязане няма никаква механична връзка с вентилационната система.  Практически вентилацията не зависи от типа на машината и може да се използва с всяка машина за плазмено или газово рязане. Разлика се явява само в мощността на вентилатора.

    Задвижването на отварящото устройство се извършва посредством мотор- редуктор, производство на завод "Модул"- Бяла.

    В шкафа за управление се използват високотехнологични контролери и честотни преобразуватели на Siemens и ABB, с допуск за работа в тежки условия от най- известните класификационни организации като GL, UL508, CSA- C22.2No.142, FM- STANDART CLASS NUMBER 3611, IEC1131, EN55011  

    Контролерът извършва диагностика и самодиагностика на системата и издава съответните съобщения. Софтуерът е съобразен с конкретните изисквания и подлежи на доуточняване при необходимост за всеки конкретен случай. Софтуерът на контролера и честотният преобразувател се дава и отделно на твърд носител.

    Шкафът за управление има следният вид:

   

 

    Ефективновстта на вентилацията, сравнена с вентилацията на Цинзер, е значително по- голяма, а цената й е съобразена с българските условия.

     Разработкате е по идея и проект на "Лимат- Славейко Липошлиев" ЕТ

 

 

Изпратете писмо на dokov@engineer.bg с въпроси, или предложения за този сайт.
Последни изменения:Януари 29 2012 г.